QUI SOM

La Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP),  reuneix estudiants, Personal d’Administració i Serveis (PAS), Personal Docent i Investigador (PDI) i col·lectius de totes les universitats públiques catalanes.